בר אבידן -מאמינה באהבה

מיני סדרות

מיני סדרות

נכתבו במקור מתוך כוונה לכתוב סיפור בן עד עשרה פרקים,

מה שבפועל לא תמיד קרה.

הסיפור התחיל כפרק אחד שדרש המשך.

לא ידעתי לאן הסיפור יקח אותי. נתתי לו להוביל אותי

בלי לקבוע מראש איך הוא יתגלגל, ואיך הוא יסתיים.

אקדח בידה