בר אבידן -מאמינה באהבה

סיפורים בהמשכים

סיפורים בהמשכים

בראשית כתיבתו של כל סיפור ידעתי שאין זה סיפור שיכול להאיץ בו

וצריך לתת לו להכתב בקצב שלו.

חלק מהדמויות בסיפורים ממשיכות איתי לסיפורים אחרים,

בעיקר גבוריי 'כבשה שחורה' ו'אבירי הנסיכה.'

בר