אוגוסט 2022

כותבת אותי - הבלוג שלי

החתיכה החסרה

on
אוגוסט 31, 2022

הוא הביט בהולא הבין.

איך היא לא רואהכמה הפאזל שלהמושלם?

הוא הביט במסגרת,הכל כך מסודרת.בקוים הישרים,בפינות,בחלקים שמחברים.

לקח לו זמן להבחין."היא צדקה!"בלב ליבו של הפאזלחסרה חתיכה.

'האם אני?'הוא שאל את עצמו,

'החתיכה החסרה?'

כותבת אותי - הבלוג שלי

קול צעדיה

on
אוגוסט 31, 2022

מילים קצת אחרות…בעקבות שיחה אישית

רק מהמחשבהעליהאמור גופך להתעורר.שאם לא כן,

מהיכן הרצוןלעשות איתה אהבה?

מה הפלאשאתה זקוקל'חבל'כדי לקשור אותהאלייך?

מבט אחד,או הרבה יותר,מילה אחת,או ים של מיליםשגויותלא יגרמושתתן בך…

כותבת אותי - הבלוג שלי

ראשון בספטמבר

on
אוגוסט 31, 2022

💢

לא תמידאנשים מתגנבים לחיינוברעש גדול.

לא תמידהם חומקיםמאתנו בדמעות.

לפעמיםהכל כל כך נכוןשזה הופךלעובדה קיימת.

כאילוהיו שםאו נעדרו משםתמיד.

💢

כך גם הסתיו.

השחר עולה והוא כאן.עם הטמפרטורות הנמוכות בבקרים,עם הלילות המתקררים.

שוב מפעילים כאן את…

כותבת אותי - הבלוג שלי

מקשיבה

on
אוגוסט 31, 2022

מילים רבות מונחות
לפתחי.

ביניהן
מילים שנאמרות
על ידי אחרים,
לאחרים.

אני מקשיבה,
בולעת את מילותיי
כדי לא להגיב.

זה לא פשוט .

לפעמים אני רוצה להרעיש
את העולם
במשק כנפיי,
ועדיין צריכה לזכור
זה לא החיים
שלי.

אין לי זכות
לנתב אותם
כהבנתי,
אלא רק
כהבנתם.

אז אני בעיקר…

משחקי הבקבוק

משחקי הבקבוק 2.9.22

on
אוגוסט 30, 2022

הסיפורים של משחקי הבקבוק שלובים זה בזה.

בשניהם מופיעות מייפל שסיפורה מתפרסם ב'מעצבת את חייה,'

ויסמין שסיפורה מתפרסם ב'חולמת צלילים.'

הסיפורים מסופרים במקביל ואני ממליצה לקרוא אותם

לפי הסדר שהם מופיעים.

בסתיו/חורף 2022…