בר אבידן -מאמינה באהבה

מילים קצת אחרות…
בעקבות שיחה אישית

רק מהמחשבה
עליה
אמור גופך להתעורר.
שאם לא כן,

מהיכן הרצון
לעשות איתה אהבה?

מה הפלא
שאתה זקוק
ל'חבל'
כדי לקשור אותה
אלייך?

מבט אחד,
או הרבה יותר,
מילה אחת,
או ים של מילים
שגויות
לא יגרמו
שתתן בך אמון.

אל תתפלא
אם תשמע את צעדיה
מתרחקים ממך
עד שתעלם..

בר?

#twitter.com