בר אבידן -מאמינה באהבה

מילים רבות מונחות
לפתחי.

ביניהן
מילים שנאמרות
על ידי אחרים,
לאחרים.

אני מקשיבה,
בולעת את מילותיי
כדי לא להגיב.

זה לא פשוט .

לפעמים אני רוצה להרעיש
את העולם
במשק כנפיי,
ועדיין צריכה לזכור
זה לא החיים
שלי.

אין לי זכות
לנתב אותם
כהבנתי,
אלא רק
כהבנתם.

אז אני בעיקר מקשיבה.

אם אתם חושבים שאני מספרת
הרבה פעמים אותם,
אתם טועים.
אני רק מספרת
את מה שיכולה,
ומתבקשת לספר,
מהם.

ומי אני בתוך כל הסיפורים?
בסך הכל ילדת טבע
שמאמינה באהבה
על כל צבעיה,
וזו הסיבה שקשובה
ללבבות הלוחשים.

בר?

artmonia.tumblr.com