בר אבידן -מאמינה באהבה

תמיד דמיינתי
שכשלב נשבר,
רסיסיו מתנפצים
על הרצפה.
כמה טעיתי.

הם מתרסקים בפנים,
ופוצעים,
ולעיתים מדממים
עד מוות.

ואני תוהה
איך מדביקים אותו
מחדש.

אומרים לי:
"הזמן,
הוא מרפא הכל."

אומרים לי:
"אין שלם
מלב שבור."

ועד שיגיע הזמן הזה,
אני שומעת אותם
הולכים לידי,
ובתוכם נשמעים רשרושי
הלב השבור,
וידי קצרה
מלהושיע.

ב.א.?

#valueurself.com