בר אבידן -מאמינה באהבה

דווקא שקט בחוץ,
לכאורה.
♦️
הרוח לא נוכחת
לשחק עם ענפי העץ
שמתהדרים שוב
בניצני אביב.
♦️
גם ביתי עטוף
שקט של שבת,
מהרגעים האלה
שאת נותנת מרגוע
לגוף ולנפש,
לכאורה.
♦️
בין השורות,
בין המילים,
סוערות להן רוחות חזקות,
של הקרובים לי,
שמרימים ידיים למעלה,
לא בתפילה
אלא כי אין בהם עוד
כוחות,
ולא לכאורה.
♦️
ואני מלקטת את כאביהם,
מנסה לנשוב בהם
רוח נחמה,
משל הייתי נלחמת
בטיפות גשם
שמאיימות על הכביסה
התלויה לייבוש על כבלים
בחצר.
♦️
'יהיה טוב' נשמע כל כך
מטופש
לכאורה.
♦️
אבל תראו,
שרוחות חדשות ינשבו,
ויגיעו ימים
טובים מאלה,
לא לכאורה.
♦️
♦️
בר