בר אבידן -מאמינה באהבה

תורת החיים
וקיסמם
נגלית לעינינו
בטבע.
ראו את העץ.
ענפיו נשברו,
אחרי שקפא בימי
החורף הקרים,
נכנע לרוחות
שסערו עליו.
הוא לא מוותר,
ומצמיח ענפים חדשים.
השיעור לפנינו,
עלינו רק לשנן אותו.
בר?