בר אבידן -מאמינה באהבה

זה מול זה

ואין האחד

טוב מהשני,

אין השני

פחות ממנו.

כל אחד

והיחודיות שלו.

יש סיבה

שהגיע להאיר

את העולם.

להעיר אותו.

כל אחד

והקצב שלו,

הקצב הנכון

רק לו .

והוא

פורח בעיתו,

וימות בעיתו.

וחוזר חלילה.

בר