בר אבידן -מאמינה באהבה

?

אתה מנסה
להוביל,
רוצה לומר מילה,
אבל אני כבר
מסמנת את שביליך
במסע אל ליבך,
מונעת מהמילים לצאת,
תופסת אותך
מופתע.

עיניך
הן שאומרות לי
תמשיכי
זה דווקא נעים.
ואני יודעת
שזמני קצוב
עוד רגע
והכל יתהפך.

?

ב.א?

#pixabay