בר אבידן -מאמינה באהבה

אתה
פסגת ההר
שלי.

גם אם
אני עומדת
זקופה למולך.

תמיד
אתה מושך אותי
למעלה
כדאי שאחזה
ביפי העולם
שאתה פורש
לפניי.

כי רק שם
בשיאך
אני חופשייה.

ב.א.?

#pixabay