בר אבידן -מאמינה באהבה

נשיקות נוטפות דבש

עדיין מסירה
את קורי החלום
מעיניי,
עוד מרגישה
את מגע ידייך
מטייל על גופי,
את מגע שפתיך
המרפרף.
לא רוצה להתעורר.
רוצה לאחוז בך
עוד רגע קט,
לפני שיתחיל היום.
אבל אתה נמוג
ונשאר לי
רק טעם הדבש
של נשיקותיך
על שפתיי.
ב.א.