בר אבידן -מאמינה באהבה

כשכאב לי בפנים,
ישבת לידי ושתקת.
לא שאלת,
רק נשמת איתי
את אותן נשימות.

 

כשנשברתי,
אספת את רסיסי,
והדבקת אותם
אחד לאחד,
החזרת אותי
שלמה.

ואני,
הודיתי לך,
בלחישת
מילים של אהבה.

בר?

immeganmaria.tumblr.com