בר אבידן -מאמינה באהבה

אתה מנסה
להציץ פנימה
בין סדקיי,
לראות
את מה שבי,
לראות מי אני.

לו הייתי מסתכל
מקרוב,
היית רואה
שבאותו זמן עצמו,
יצאתי
מבעד לחומותיי
ועפתי.

?ב.א.