בר אבידן -מאמינה באהבה

אתה האחד
שצובע את שמי בכחול
גם בימים מעוננים,
הופך את שריקת הרוח
המשתוללת
ליפה שבמנגינות.
אתה הוא זה
שמשקיט את גליי
מספק דלק לאש שבי.
מחליק את כאבי,
הופכם לאפר.
אתה.
?ב.א.