בר אבידן -מאמינה באהבה

הבט לשמים.

ראה את צבעם

הסוער.

האזן לרוח.

התמסר לליטופה

על פניך.

גע

בעלה שלכת

נושר.

איך הוא מרגיש לך?

שתה לרוויה,

את טיפות הגשם

הטהורות.

ש

ם

אני,

ב

כ

ו

ל

ם

בכל אחד

מהם.

ב.א.?