בר אבידן -מאמינה באהבה

הרגע הזה
שבו אתה אוחז בידיך
בפניי
כך שלא אוכל
לברוח ממך,
מתקרב אלי,
אש בעיניך,
רגע לפני שאתה
שאתה מצמיד שפתיך
לשפתיי.

הרגע הזה
שאתה מסנן לי
מין משפט שמתחיל ב:
"תגידי לי…"
ואני רק מחייכת מולך
כי יודעת בדיוק
מה אתה מרגיש.

את הרגע הזה,
אני מאד אוהבת.

ב.א.
כותבת אהבה