בר אבידן -מאמינה באהבה

לפעמים..
אני שותקת
את המילים.

לפעמים
אני נושכת שפתיים
שלא תצאנה.

לפעמים
נושכת שפתיים
בגלל שהן יצאו…..

בר?

#dibujando.net