בר אבידן -מאמינה באהבה

לו היו מלחינים
את נעימת חיי,
לא היו כל הצלילים
רכים ואוהבים.

חלקם היו כואבים בלב,
חלקם היו רועדים ובוכים,
וחלקם היו כל כך צורמים
וממש לא בהרמוניה
איתי.

אבל אני משתדלת
לשמוע רק את אלה
שמנגנים בתווים
כמו שאני.

לא תמיד זה מצליח,
אבל לנצח אנסה.

בר?