בר אבידן -מאמינה באהבה

אמרת
שתתקן אותה,
שכל כאבייה
יעלמו.

היא האמינה לך.

עד ש…
יום אחד הבינה
שזה אתה
שזקוק לתיקון.

ב.א.?

#quotesndnotes.tumblr.com