בר אבידן -מאמינה באהבה

יום הזיכרון

להיות לצידו

https://baravidan.com/%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%93%d7%95/

לקריאה לחץ על התמונה!

אני זוכר

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%95%d7%9b%d7%a8/

לקריאה לחץ על התמונה!

רגעים שלעולם לא תשכח

https://baravidan.com/%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99/%d7%a8%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%a9%d7%9b%d7%97/

לקריאה לחץ על התמונה!