בר אבידן -מאמינה באהבה

בסופו של דבר,
מה רוצה כל אחד מאתנו?

שיהיה לו בית
שיהיה לו לאי של
שפיות.
מקום של שקט.

מקום בו
יוכל להיות הוא,
בלי מסיכות,
ערום
מכל סממניו החיצוניים.
מקום של קבלה.

מקום בו
יתקבלו השברים
שבו,
השריטות שנחרטו
בו
במהלך הימים.
מקום של הכלה.

מקום בו
יוכל להניח את ראשו
ולנוח
ללא חשש.
מקום בטוח.

ולשם כך,
אין צורך בעושר גדול.
לשם כך צריכה להיות
חברות אמיתית,
ונקיה.

#מעצבת_את_חייה
החל ממחר באתר הסיפורים שלי.

ב.א.?

gardentherapy.ca