בר אבידן -מאמינה באהבה

לא כל מחשבה
שעוברת לי בראש
ראויה שתעלה על הכתב.
רק אם היא מדוייקת,
בהירה ומובנית,
אפילו אם לעיתים
משתמעת לשתי פנים
(בעיני הקורא),
רק אז
אני שוקלת
להביע אותה במילים.
הרי רגש אפשר להביע
במילה אחת
לשם כך נוצרו מילות הרגש.
אבל רעיון,
זה כבר משהו אחר.
לשם כך צריך
לחבר כמה מהן
ואם הן לא מדויקות מספיק
המטרה לא מושגת.
?ב.א.