בר אבידן -מאמינה באהבה

אומרים שמילים
נחרטות בזכרון.

ואני אומרת
זה המגע,
שרושם סימנים
כמו כתובת קעקע
בלתי ניתנת להסרה.

שולח גלים
של געגוע,
של תשוקה,
אל האחד
שרשם בך
את שמו.

ב.א.?
thanks #i.pinimg.com