בר אבידן -מאמינה באהבה

אתם יודעים איך זה
שכאשר בונים פאזל
מתחילים מהמסגרת,
שכן יש בה קווים ישרים,
וקל יותר להגיע ממנה
ללב הפאזל?

אז זהו,
שהלב לא בנוי כך.

אם שוברים אותו,
לא תמיד
אפשר להרכיב אותו
חזרה.

נהגו בזהירות
עם לב של מישהו אחר.
ולא פחות,
עם שלכם.

ב.א.?