בר אבידן -מאמינה באהבה

בשעה
ששמיכת האפילה
מכסה את השמים,
ומלאכי השינה
מתגנבים למיטות,
אני מוסרת בידם
פתקים קטנים
עם בקשות.
שיהיו
חלומות טובים,
שתהייה
שינה שקטה
עם חלומות רגועים.
שיבטלו
את טרדות היום שהיה,
שיהיו חלומות
מצחיקים,
כאלה שמתגלגלים מצחוק
בגללם.
ובכל לשון של בקשה
מבקשת,
שאת הלא נעימים,
המפחידים והמסויטים,
ישאירו ללילה אחר,
במאה אחרת.
ועל כל אחד מהפתקים,
אני מוסיפה
לבבות אדומים,
חותמת בנשיקה,
ושולחת לכם.
בר