בר אבידן -מאמינה באהבה

הוא מגחך לעצמו
וחושב:
"מה היא חושבת לעצמה
שאהיה רק שלה?"
הוא מחליט
שייתן לה להאמין
שאין לו אחרות.
*
"מה הוא חושב לעצמו,"
היא אומרת לעצמה,
"שאני באמת מאמינה לו?
זה ברור שגבר כמוהו
אי אפשר לשמור במסגרת
הוא צריך את החופש."
*
אז היא אומרת לו :
"לא."
*
הוא אומר לעצמו
שזה בטח יעבור לה
כשתבין שהפסידה אותו,
כשתראה אותו עם אחרת
ותקנא.
*
היא יודעת מה היא רוצה.
ויודעת שהוא לא יוכל
לתת לה
את מה שהיא מחפשת.
*
עכשיו
הוא צופה בה מהצד
עם גבר אחד,
וביטנו שורפת מקנאה.
*
הוא מסמן לברמן
שימזוג לו עוד משקה לכוס,
למרות שהוא יודע
שהמשקה לא יכבה לו
את הבעירה.

בר?

#pixabay