בר אבידן -מאמינה באהבה

לפעמים

אני מבינה,

שיש לי הרבה עוד

ללמוד.

ללמוד,

לא לראות את המילים

כהוויתן,

אלא ככאלה שחסרות,

משקל,

משמעות

ולעיתים מתחפשות

למה שהן לא.

ללמוד,

להתעלם מדרמות

שיוצרים אנשים,

שהן בעצם חסרות

משקל,

משמעות,

ולעיתים משדרות

מה שהן לא.

ללמוד,

להקטין את הווליום

של כפתור הרגש,

ולא להתרגש,

מכל דבר.

נכון,

גם הרגש שלי יקטן

כשאעשה זאת,

אבל אולי, אולי,

אין לי ברירה.

בר

#gettyimages.es