בר אבידן -מאמינה באהבה

מילים נכתבות

ממך אל החוץ.

מילים נקראות

מעיניהם לתוכם.

אפשר להרגיש אותן

כשאומרים לך אותן.

כמו..

מילות אהבה,

שמלטפות אותך

מבפנים.

כמו..

מילים כועסות,

לועגות

שונאות,

שדוקרות אותך

בתוכך.

מילים נאמרות

בשקט,

ברוגע,

אבל לא תמיד.

לעיתים הן מצטופפות

חסרות סבלנות

כבר לצאת ממך

ולהראות.

מילים נאמרות

מתוך מחשבה יתרה,

וגם ללא מחשבה

בכלל.

ישנן מילים מצחיקות

שמדגדגות אותך מבפנים.

ישנן מילים

שגורמות לך לבכות.

כל כך הרבה מילים

אפשר לכתוב עליהן,

על המילים.

ויש

את המילים שלך,

שמעירות לי

את פרפרי הרגש.

בר?

dreamstime.com