בר אבידן -מאמינה באהבה

הרבה דברים בטבע
משנים צורה
וחוזרים לקדמותם.
הביטו על המים.
כשקר מאד
הם קופאים.
כשחם מידי
הם מתאדים.
אבל תמיד ישובו
להיות מים
כפי שהיו,
ללא צלקות
וסימנים.
האדמה בחורף
קופאת ונרדמת,
אבל עם בוא האביב
היא מתעוררת
ומצמיחה שוב
עלים ירוקים.
האדם
שונה מהם.
אם תפצעוהו,
יחרטו בו צלקות,
וגם אם יתגבר,
לעולם ישאר בו
זיכרון חרוט
מהימים ההם.
רגע לפני,
תיזכרו זאת
ואולי תמנעו
את הצלקת הבאה.
בר?