בר אבידן -מאמינה באהבה

איך בדיוק
את שומרת עליי
בכך שאת
מתרחקת?
הרי בכל מקרה
יש בינינו
מרחק
של נגיעה.
ושוב אני מסבירה,
שעל הלב שלך
אני שומרת,
זה שמתאהב.
יופי,
אתה רוטן מולי,
את לא חושבת
שזה כבר מאוחר מידי?
זה,
כי אתה
לא מקשיב
למילים שלי.
באמת?
בגלל שאני כן מקשיב
למילים שלך,
אני מתאהב בך.
ב.א.