בר אבידן -מאמינה באהבה

את המילים האלה
כתבתי לפני שנתיים.
 
אני מודה על הכח
שהיה בי
לשתוק מרצון,
ועל כך
שאין בי הצורך היום
לדבר אותה.
 
בר?