בר אבידן -מאמינה באהבה

רציתי לצבוע
את אהבתך
במכחול עם צבעים
על הבד הלבן.
עברתי
על קשת הצבעים,
מאדום
של אהבה לוהטת,
דרך כחול
של אהבה עמוקה,
דרך ירוק מלבלב,
וורוד
של אהבת הלב.
הבטת בי
וצחקת.
"איך את לא מבינה?"
אמרת,
"את האוויר שלי,
עכשיו תמצאי
את הצבע
שיתאים."
בר?