בר אבידן -מאמינה באהבה

אני יודעת
אהבות רבות,
בריחות שונים,
מסוגים שונים.
הן מוענקות לי
בלילות
הרחק מעיניכם.
לעיתים,
מלבבות חשופים,
לפעמים
ברמזים.
שלא תבינו לא נכון.
הן לא שלי
האהבות האלה,
אני רק מתבקשת
להקשיב להן.
אני את שלי,
משאירה רק
לעצמי.
ולך…
בר?