בר אבידן -מאמינה באהבה

השתיקה
נעימה לי,
כמו רוח קרירה
ביום חמים,
כמו מראה
עצי דובדבן
בפריחתם,
כמו מילות אהבה
שנלחשות לי.
ב ד י ו ק כך.
בר