בר אבידן -מאמינה באהבה

כשאת יודעת
שמה שלא יקרה,
הוא תמיד יעטוף אותך
במילותיו,
בזרועותיו,
בעוצמתו.
כך הוא.
הוא לא יפחד
להתגלות לפניך,
בחולשותיו,
בתשוקותיו.
הכל גלוי יהיה
לפנייך.
רק ככה.
בר?