בר אבידן -מאמינה באהבה

ישנם אנשים
שנוטלים ממך
את המילים.
כאלה,
שאת שוקלת מולם
כל מילה ומילה.
יש אנשים
שנוטלים ממך
את נשימתך,
ואין מילה שתוכל
לתאר זאת.
ויש
שרק גורמים לך לרצות
לכתוב ולכתוב,
לשזור
מחרוזות שלמות
של אהבה.
יש ויש.
ב.א.?