בר אבידן -מאמינה באהבה

להפוך את הרגש
לאותיות,
לרקום עם המילים
משפטים,
לארוג לשיר
קשת של רגשות
מתוך הלב.

לא לתת למחשבות
להתערב,
לא לתת לפחד
להנחות,
להניח את הרגש
כמו שהוא.

טהור,
סוער,
שקט,
מלא באהבה.

בר?

#pixabay