בר אבידן -מאמינה באהבה

לעולם
אל תצטער/י
על אנשים שפגשת
בדרך.
כל אחד מהם
בא ללמד אותך
שיעור.
יש שיישארו איתך
לנצח,
חלקם ישאירו בך
צלקות,
ואחרים יחלפו
עם הרוח כלא היו.
כל אחד מהם
היה לך למורה.
אל תשכח/י לשנן
את שעורי הבית
שהשאירו לך,
אחרת
כל זה היה
לשווא.
ב.א.?