בר אבידן -מאמינה באהבה

יום הזיכרון 2021

הגיליון מוקדש לזכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

לנצח נזכור.

בר אבידן

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%92/%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95-2021/
https://baravidan.com/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%99/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%99/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-2021/%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-2021/%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-2021/
https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95/