בר אבידן -מאמינה באהבה

עולה אליך
מתוך קצף הגלים,
משירה מבט
לתוך עיניך
המשקיף על הים.


לא יראה ממבטך
שננעץ בי,
לא מקשיבה
לסערת הגלים
שגועשים סביבך.

הולכת
לתוך המבט הזה,
איתך,
לא נגדך.


וככל שקרבה,
רואה את המבט
המרוצה הזה,
נמרח על שפתיך,
רגע לפני
שהפער בינינו
נבלע בנשיקה.

ב.א.?