בר אבידן -מאמינה באהבה


אתה כובש אותה
עושה בה
כרצונך.

ואין זה משנה
באיזו דרך
אתה מטפס איתה


ל
פ
י
ס
ג
ה.

צייד
וניצודה.

אתה חוזר לנשום
למול החיוך
שובה הלב שלה.

רק אז
אתה מבין.

זו היא שכבשה
אותך,
הכל היה
בידיה.

כך או כך,
מה שחושב הוא
שטיפסתם יחד
לשיא השיאים.

שלך….
שלה…..

בר?

#breakfastelsieblogcrosscoolru