בר אבידן -מאמינה באהבה

כל יום
אני לומדת
ממך יותר.
 
כל יום
אתה מרשה לי
לגעת יותר
במסתורייך.
 
כל יום
אני רואה
יותר ממני
בך.
 
כל יום
אני מצפה
ליום הבא
איתך.
 
 
בר?
 
#mollycarrphotography.com