בר אבידן -מאמינה באהבה

ללמוד לדבר
לראות
בעינים עצומות.
להקשיב
לצלילי הנשימה,
המהדהדים
בשירת ה ❤️.
להגיע לשלמות,
להיות לאחד,
בשני גופים.
בדיוק כך.
ב.א.?