בר אבידן -מאמינה באהבה

לפעמים..
אהבה לא מלווה
בחצוצרות,
וזיקוקי דינור,
ותשוקה מטורפת.
לפעמים
היא מלווה
בשתיקה נעימה,
ובמילים רכות.
והיא סוערת
בדרכה,
לא פחות.