בר אבידן -מאמינה באהבה

הסר נא
את המסיכה מפניך.
 
לא משמך
(הרי זה גלוי לי),
 
אלא זו שמסתירה
את מי שאתה באמת.
 
הייה לפניי
ערום ולא בגוף,
(כי כמוך לא חסר).
 
אלא עם כל הרגשות,
ולא רק אלה הסוערים
בתשוקותיך,
אלא אלה הסוערים
את כאביך ושריטותיך.
 
רק כך.
 
בר?