בר אבידן -מאמינה באהבה


"ספרי לי,
מי את,"
ביקשת ממני.

הנחתי בפניך
את הפלייליסט שלי
ועזבתי.

מאז אתה יודע,
איך לפרוט לי
על מיתרי הלב.

שלך…

ב.א.?