בר אבידן -מאמינה באהבה

יום כיפור תשפ"א 2020

❤️

סיפור ליום כיפור

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94/

❤️

מילים שנכתבו בשנים קודמות…

זקוקה לך / זקוק לך
https://baravidan.com/%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a8/%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%9a/
https://baravidan.com/%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a8/%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%9a/

סולחת
על כל ההבטחות
שלא קויימו,
על כל האשליות
שנגוזו,
על כל המילים
שנאמרו בזדון
כדי להכאיב,
על כל המילים
שלא נאמרו
כדי להשקיט,
על כל השעות
המיותרות.

סולחת על הכל.

מבקשת סליחה
על הכל,
למרות שלא נעשה
במטרה להשלות,
לא נעשה
בזדון,
ולא כדי
להכאיב.

גמר חתימה טובה!

 

❤️

בר אבידן

מאמינה באהבה