בר אבידן -מאמינה באהבה

ראש השנה תשפ"א 2020

❤️

סיפור לראש השנה

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99-2020/

❤️

שוזרת החרוזים פרק ו'

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%a9%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%95/

❤️

שוזרת החרוזים הסיפור כולו

למי שלא קרא את הסיפור כולו

למי שרוצה לשוב ולקרוא את כולו

הנה כל הפרקים כסיפור אחד.

https://baravidan.com/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/%d7%a9%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95/

❤️

שתהיה שנה טובה ומבורכת

בר אבידן

מאמינה באהבה