בר אבידן -מאמינה באהבה

עצום עינייך
ותקשיב למילים
שזורמות אלייך.

תרגיש את
החום שבהן,
את הכנות,
את הרגש.

שלך הן,
כדי לה(ע)איר לך
את הלב.

בר?